Revízie tlakových zariadení

pravidelna kontrola kotolni
Zabezpečujem odborné prehliadky a skúšky, opakované vonkajšie prehliadky, vnútorné prehliadky a tlakové skúšky v rozsahu:

 

  • Ab1 – tlakové nádoby stabilné neobsahujúce nebezpečné plyny, pary a kvapaliny
  • b2 – tlakové nádoby stabilné obsahujúce nebezpečné plyny a kvapaliny

 

  • Ba – kotly parné a kvapalinové V. trieda (výkon nad 100 kW)
  • b1 – tlakové nádoby stabilné neobsahujúce nebezpečné plyny, pary a kvapaliny
  • b2 – tlakové nádoby stabilné obsahujúce nebezpečné plyny a kvapaliny

Taktiež zabezpečujem školenie a preskúšanie obsluhy tlakových nádob stabilných (Ab1, b2 , Bb1, b2) s vystavením dokladu o spôsobilosti obsluhy.