Revízie plynových zariadení

image001 (1)Zabezpečujem odborné prehliadky a odoborné skúšky, tlakové skúšky, skúšky pred uvedením do prevádzky s médiami: zemný plyn, propán-bután a bioplyn v rozsahu:
 • Aa, výroba plynu s výkonom vyšším ako 10 Nm3/h
 • b, skladovanie plynu s objemom nad 100 m3
 • c, plnenie kovových tlakových nádob na dopravu  plynov
 • d, zásobovanie plynom
 • g, rozvod plynu s tlakom nad 0,4 Mpa
 • h, spotreba plynu spaľovaním s výkonom nad 0,5 MW
 • Ba, výroba plynu s výkonom do 10 Nm3/h vrátane 
 • b, skladovanie plynu s objemom do 100 m3 
 • c, plnenie kovových tlakových nádob na dopravu  plynov s výkonom do 10 Nm3/h vrátane 
 • d, zásobovanie plynom s výkonom do 10 Nm3/h vrátane 
 • e, zvyšovanie tlaku plynu s výstupným pretlakom do 0,4 MPa vrátane 
 • f, znižovanie tlaku plynu so vstupným pretlakom do 0,4 MPa vrátane 
 • g, rozvod plynu so vstupným pretlakom plynu do 0,4 MPa vrátane 
 • h, spotreba plynu spaľovaním od 5 kW do 0,5 MW 

Taktiež zabezpečujem školenie a preskúšanie obsluhy s vystavením dokladu a spoôsobilosti obsluhovať plynové zariadenie s výkonom do 100 kW.

Zistené nedostatky pri revíziách dokážem odstrániť  v priaznivých cenách. Samozrejmosťou je bezplatné vypracovanie harmonogramu (min. na 3 roky) pre vykonávanie všetkých odborných prehliadok a skúšok.