osvedčenie – tlakové zariadenia

Osvedčenie na činnosť A2 – Revízny technik vyhradených technických zariadení tlakových na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok v prevádzke podľa § 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z.Osvedčenie na činnosť A2 - Revízny technik vyhradených technických zariadení tlakových na výkon odborných prehliadok a odborných skúšok v prevádzke podľa § 16  vyhlášky č. 508/2009 Z. z.oprávnenia3